Over ons


ELEMENT stimuleert jong en ouder om zich gepassioneerd in te zetten voor kunstzinnige projecten.

Naast het organiseren van theaterprojecten, hebben we aandacht voor opleiding, socio-culturele activiteiten en het integreren van andere kunstvormen. We richten ons daarbij in de eerste plaats tot de doelgroep jeugd en jongvolwassenen. De jongeren die aan onze projecten verbonden zijn, zijn zowel betrokken in de artistieke uitvoering als in de conceptuele, organisatorische en inhoudelijke beslissingen.