(Jelle, Thomas, Valerie, Lore, Tina, Sara, Tom)

Het E-Team is het bestuur van jongerenkunstgroep ELEMENT vzw.

Thomas Goyvaerts
vizier

Valerie De Brabanter
griffier, hoofd departement Educatie, webmaster

Tina Van Stappen
bankier

Sara Verdikt
hoofd departement Theater

Jelle De Smet
hoofd departement Theater

Lore Janssens
hoofd departement Activiteiten & Evenementen

Tom Puttemans
assistent departement Activiteiten & Evenementen

Wij vergaderen iedere maand – de data staan in de agenda. Een vergadering bijwonen?
Mail naar info@jkg-element.be.